1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. LF UK slaví výročí narození velikána lékařské chemie

(Praha 13. 5. 2019) Celosvětově uznávaný chemik ukrajinského původu prof. Ivan Horbaczewski se narodil před 165 lety a na konci 19. století založil v Čechách obor lékařská chemie. Na lékařské fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity vedl první Ústav lékařské chemie.

84674

„Významnému vědci přináleží několik světových vědeckých prvenství. Například jako první na světě laboratorně syntetizoval kyselinu močovou a byl také první, kdo experimentálně dokázal, jakým způsobem se v lidském organizmu přeměňují purinové baze. Tím již koncem 19. století přispěl k pochopení přeměn a struktury DNA,“ poukázal na vědecký přínos Horbaczewského dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Prof. Ivan Horbaczewski se na přelomu 19. a 20. století se zabýval také problematikou správné výživy a tovární výrobou cukru z celulózy nebo ze dřeva (biotechnologie). „Jeho nejvýznamnějším pedagogickým činem bylo sepsání první české učebnice lékařské chemie, tedy oboru, který pronikl do téměř všech lékařských disciplín,“ dodal prof. Štípek.

84665
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Na semináři a na výstavě k oslavě výročí se bude za přítomnosti velvyslance Ukrajiny v ČR Jevhena Perebyjnise, prorektora Státní lékařské univerzity v Ternopilu prof. Stefana Zaporažana , rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, děkana 1. lékařské fakulty UK prof. Aleksiho Šeda a představitelů oboru vzpomínat nejen na Horbaczewského vědecké a pedagogické výsledky, ale též na řadu jeho významných činů jako děkana lékařské fakulty, rektora české Karlo-Ferdinandovy univerzity a rektora Ukrajinské univerzity v Praze, c.k. dvorního rady a doživotního člena panské sněmovny a prvního rakouského ministra zdravotnictví.


 

Hodnocení: spravovat