1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. LF UK podporuje bezpečí seniorů

(18. 1. 2019) Po loňském úspěšném benefičním projektu ve prospěch dětské paliativní péče se studentské spolky 1. LF UK opět rozhodly iniciovat dobročinnou akci. Tentokrát studenti upozorňují na problematiku seniorů, kteří jsou často a neprávem opomíjenou součástí naší populace. Proto byly prostředky vybírány pro neziskovou organizaci Život 90, z.ú., která již 28 let nabízí široké spektrum služeb seniorům a jejich blízkým s cílem zlepšovat kvalitu jejich života. Od roku 1995 tato organizace provozuje v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké, zajišťuje informační a poradenské centrum, linku důvěry (telefonickou krizovou pomoc), tísňovou péči, pečovatelskou službu, odlehčovací centrum nebo centrum denních služeb.

82460

Předání šeku ve výši 84 350 korun pro nadaci Život 90 proběhlo na 131. reprezentačním plese mediků za účasti děkana 1. LF UK prof. Aleksiho Šeda (uprostřed) a zástupce studentů 1. LF UK, předsedy Spolku mediků českých Michala Mihaloviče (vlevo). Za Život 90 převzal šek ředitel a zakladatel nadace MgA. Jan Lorman (vpravo).

„Velmi si vážím všech našich studentů a zaměstnanců, kteří jsou ochotni udělat něco navíc za hranicí všedního pracovního či studentského života a věnovat svůj čas, invenci nebo prostředky lidem v obtížných životních situacích, do nichž se mohou i senioři bezesporu dostat. Svým entuziasmem a empatií nám studenti pomáhají dělat z naší fakulty toho správného ‚korporátního občana‘. Za to jim patří velký dík,“ řekl k charitativnímu počinu děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Podpora od studentských spolků 1. LF UK poputuje na zajištění chodu projektu tísňového tlačítka pro seniory, kteří tak mohou žít doma s vědomím, že o ně stále někdo na dálku pečuje.

„Velice si vážíme finančních prostředků, které studenti 1. lékařské fakulty UK prodejem diářů a kalendářů získali. Výtěžek z prodeje využijeme pro potřeby tísňové linky, která je tu proto, aby zajistila svým uživatelům bezpečí a jistotu při každodenním životě, doma i venku. Je to služba určená pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Stiskem tísňového tlačítka, které u sebe uživatel stále nosí, může v případě nouze kontaktovat nonstop dispečink. Pracovníci dispečinku následně koordinují výjezdy prostřednictvím vlastní výjezdové služby, blízkých osob a složek IZS. Život 90 poskytuje tuto službu více než 25 let a díky ní se podařilo zachránit životy tisíců seniorů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří věnovali finanční prostředky na podporu této služby,“ uvedl ředitel a zakladatel Života 90 MgA. Jan Lorman.

Tísňová péče Života 90 je dostupná i v odlehlých koutech ČR. V současné době má tísňové tlačítko více než 940 klientů, kteří jej stiskli ve více než 6500 případech. Nejčastějším důvodem tísňového signálu byl pád uživatelů v domácím prostředí.
  
82463

Kolorovaná fotografie 50krát zvětšeného semene ostrožky stračky (consolida regalis) z benefičního kalendáře a diáře 1. LF UK pro rok 2019. Autorem fotografií v kalendáři je Mgr. Viktor Sýkora.

Benefiční kalendář propojuje s 1. LF UK také autor fotografií. Je jím vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK Mgr. Viktor Sýkora, který se své tvorbě zaměřuje na vědeckou fotografii, od roku 2006 se pak specializuje na mikrofotografii. Jeho práce získaly četná uznání a ceny, je vítězem české fotografické soutěže Věda je krásná, držitelem Německé ceny za vědeckou fotografii či vítězem newyorské International Photographer Awards.

 

Hodnocení: spravovat