1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy uvítá veřejnost

(3. 1. 2019) Zájemci o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů mají v sobotu 5. ledna 2019 od 10.00 do 13.00 hodin možnost seznámit se blíže s chodem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prostřednictvím Dne otevřených dveří. Uchazeči o studium zde získají informace o fakultě a oborech, které lze na 1. LF UK v akademickém roce 2019/2020 studovat, i o studentském životě. V několika přednáškových sálech fakulty se budou moci zájemci seznámit s podmínkami pro přijetí ke studiu v příštím akademickém roce či podmínkami přijetí bez přijímacího řízení. Otevřena budou výjimečně také vybraná pracoviště fakulty – Anatomické a Stomatologické muzeum s unikátními exponáty či Akademický klub 1. LF UK Fausťák ve Faustově domě. 82219

Na 1. LF UK se tradičně hlásí násobně více uchazečů, než lze ke studiu přijmout. Nejen uchazeči si tudíž vybírají. Také fakulta volí a prostřednictvím přijímacího řízení hledá takové studenty, kteří mají největší šanci projít během šesti let padesátkou zkoušek a bezpočtem testů a zápočtů až k promoci.

„Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit tímto způsobem počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Fakulta sleduje úspěšnost svých studentů již během studia a je evidentní, že studenti s výborným prospěchem na střední škole jsou později úspěšní i na vysoké. „1. LF UK přijímá do oboru Všeobecného lékařství i na základě samotného středoškolského prospěchu – studenti, kteří měli na střední průměr do 1,2, mohou požádat o upuštění od přijímací zkoušky. Kromě celkového průměru se zvlášť hodnotí i známky z fyziky, chemie a biologie. Aby uchazeč mohl o upuštění požádat, musí mít každý z těchto tří předmětů aspoň v jednom z posledních dvou let studia a musí z něj mít jedničku nebo dvojku.,“ vysvětluje člen kolegia děkana MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Termíny přijímacích zkoušek
Přihlášky ke studiu
: elektronicky do 28. února 2019

Bakalářské a navazující magisterské programy: 18. června 2019

Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 20. června 2019

Náhradní termín: 27. června 2019

Pokud měli středoškoláci v posledních čtyřech letech jedničky nebo dvojky z matematiky, připočte se jim k výsledkům přijímaček 30 bodů. Stejnou bonifikaci dostanou, pokud na jedničku nebo dvojku složili nepovinnou státní maturitu Matematika+. „To, že student nemá problém se středoškolskou matematikou, totiž hodně vypovídá o způsobu myšlení a schopnosti studovat. Studenti, kteří za tento předmět získali bonifikaci v roce 2016, měli 2,5násobně větší šanci úspěšně dojít do třetího ročníku než ti, kteří bonifikováni nebyli. Na základě podrobných analýz se tedy pro aktuální přijímací řízení bonifikace zvyšuje na zmíněných 30 bodů. Pro představu, v roce 2016 nastoupilo 58 studentů, kteří měli za matematiku body navíc. Nově může dalších 30 bodů získat ten, kdo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády,“ vysvětluje MUDr. Vejražka.

V příštím ročníku přijímacího řízení 1. LF UK sníží také počet otázek v každém testu (z chemie, fyziky a biologie) ze 100 na 70. Fakulta soustavně pracuje na tom, aby tyto testy byly kvalitní a aby měly co největší vypovídací hodnotu. „Už dávno není pravdou, že pro přijetí se stačí zpaměti naučit modelové otázky. Používají se nové úlohy, na kterých pracuje tým autorů a recenzentů. Testy se pečlivě vyhodnocují. U každé úlohy se zkoumá, jak fungovala a zdá má smysl stejnou nebo podobnou úlohu používat i v dalších letech,“ dodává MUDr. Vejražka.

Fakulta nabízí krom lékařských studií i celou řadu nelékařských oborů, nejvíce z ostatních fakult. A ačkoliv je největší, má nejlepší poměr počtu studentů na učitele v ČR. Bez dostatku učitelů a široké klinické základny se totiž třeba i menší škola stává „masovou“. Jednička je i nejproduktivnější vědeckou institucí v oblasti medicíny v naší republice a trvale se pohybuje mezi osmi nejúspěšnějšími vědeckými pracovišti obecně.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:
https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:

https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

Hodnocení: spravovat