1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Významné publikace

Protože na naší fakultě pracuje mnoho vynikajících vědeckých skupin, rozhodli jsme se, že vás budeme o jejich úspěších pravidelně informovat.

Ve spolupráci s Bibliograficko-informačním oddělením Ústavu vědeckých informací a proděkanem pro vědeckou činnost, profesorem Alešem Žákem, jsme připravili novou rubriku, ve které najdete aktuální významné publikace našich odborníků. Pravidla pro jejich výběr, která byla stanovena kolegiem děkana, jsou následující – mělo by jít především o významné monografie a vědecké práce publikované v časopisech excerpovaných v databázi Web of Science, jejichž impact factor je podle této databáze v horním 25. percentilu a kde je první nebo korespondující autor zaměstnancem 1. LF UK.

2017

2016

2015

63647

 


Za obsah této stránky odpovídá: Ústav vědeckých informací. počet zobrazení: 3016 poslední aktualizace: jpato, 04.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít