1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Významné publikace

 

73890

 

Protože na naší fakultě pracuje mnoho vynikajících vědeckých skupin, rozhodli jsme se, že vás budeme o jejich úspěších pravidelně informovat.

Ve spolupráci s Bibliograficko-informačním oddělením Ústavu vědeckých informací a proděkanem pro vědeckou činnost, profesorem Alešem Žákem, jsme připravili novou rubriku, ve které najdete aktuální významné publikace našich odborníků. Pravidla pro jejich výběr, která byla stanovena kolegiem děkana, jsou následující – mělo by jít především o významné monografie a vědecké práce publikované v časopisech excerpovaných v databázi Web of Science, jejichž impact factor je podle této databáze v horním 25. percentilu a kde je první nebo korespondující autor zaměstnancem 1. LF UK.

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Hodnocení: spravovat