1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výzkum a použití nízkoteplotního plazmatu

Z historie jsou známy výboje vzniklé hromaděním atmosférické statické elektřiny, označované jako oheň sv. Eliáše (též sv. Erasma). Objevovaly se jako kulovitá nebo paprsčitá světélka na špičkách ráhen a stožárů lodí či na koncích křídel letadel. Díky zajímavým vlastnostem jsou tyto tiché elektrické hrotové výboje prakticky využitelné v různých oblastech, protože produkují nízkoteplotní plazma – tzv. čtvrtý stav hmoty.

Doc. Jaroslav Julák z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN zkoumá ve spolupráci s katedrou fyziky VŠCHT nízkoteplotní plazma produkované takovými elektrickými výboji a jeho aplikace v humánní medicíně. Jeho nejnovější práce byla publikována v časopise World Journal of Microbiology and Biotechnology. Plazma se využívá např. k experimentální sterilizaci roztoků, dekontaminaci lidské pokožky nebo terapii dermatomykóz. „Plazma obsahuje volné elektrony a v atmosféře vzduchu i řadu reaktivních, nestálých či stálých sloučenin kyslíku a dusíku. Má terapeutické efekty ve stomatologii, urychluje hojení ran a zřejmě příznivě ovlivňuje i maligní nádory. Nepochybně inaktivuje bakterie včetně biofilmů, plísně a priony, takže umožňuje dezinfekci až sterilizaci povrchů a malých objemů kapalin při teplotě 20 °C,“ vysvětluje doc. Julák. Dezinfekční účinky plazmatu lze dokázat tím, že na uzemněné ploše agarového kultivačního média jsou v místě vystaveném výboji naočkované bakterie či spory plísní inaktivovány a po kultivaci proto nevyrostou. Obdobně voda, která je vystavena výboji, si zachovává inaktivační účinky po dobu až několika měsíců. Pomocí vhodně uspořádaných jehlových elektrod lze plazmatem desinfikovat kůži, opakované expozice léčí kožní mykózy.

Primární zdroj:

World Journal of Microbiology and Biotechnology

Medically important biofilms and non-thermal plasma

Podrobnější informace najdete zde.

85048

 

Hodnocení: spravovat