1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení VŘ pro studentské pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v ZS a celém ak. r. 2022/2023

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty studentů v rámci meziuniverzitních dohod v zimním semestru a celém akademickém roce 2022/2023. Studenti 1. LF si mohou podat přihlášku na Hebrew University of Jerusalem, Kanazawa University nebo Vietnam National University.  

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

· životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

· motivační dopis

· konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

· doporučující dopis z katedry

· aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

· celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

· doklad o jazykové způsobilosti

· studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace webapps:

· 8. - 31. října 2021 včetně

Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií pro hodnocení prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu se nacházejí na webových stránkách https://cuni.cz/uk-37.html. Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.

Vzhledem k trvající situaci kolem světové epidemie COVID-19 nadále umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.


Hodnocení: spravovat