1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vliv chronického ledvinového onemocnění na matku a plod

96978S tím, jak roste prevalence chronických ledvinových onemocnění, stávají se pacientky v reprodukčním věku, které trpí poruchou funkce ledvin, stále běžnější. U těhotných žen se základním chronickým ledvinovým onemocněním lze v souvislosti s poruchou glomerulární filtrace a mírou proteinurie zaznamenat zvýšené riziko předčasného porodu, preeklampsie a růstové restrikce plodu. Vliv chronických ledvinových onemocnění na těhotenství a plod však dosud není zcela probádanou problematikou.

Retrospektivní studie s kohortou 84 pacientek, jejímiž hlavními autory jsou MUDr. Jan Dvořák a doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN a na které se podíleli také lékaři z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN, se zaměřila na souvislost sérové hladiny kreatininu a proteinurie s průběhem těhotenství a porodní hmotností.

96977U těhotných pacientek studie potvrdila negativní korelaci proteinurie a vysoké hladiny sérového kreatininu s délkou těhotenství a hmotností plodu. Stejně tak byla tato korelace potvrzena, pokud byly vysoké hladiny kreatininu a proteinurie naměřeny již před početím. Vyšší hladiny sérového kreatininu a vyšší proteinurie tedy predisponují ke kratšímu gestačnímu období a nižší porodní hmotností novorozence. Obojí by u žen s onemocněním ledvin mělo být vyšetřeno již před otěhotněním a pravidelně také sledováno průběžně během těhotenství.

Hodnocení: spravovat