1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vědci z 1. LF UK získali šest grantů od GAČR!


103262

Vědci z 1. LF UK získali celkem šest grantů v oblasti lékařských a biologických věd, stali jsme se tak lékařskou fakultou s nejvyšším počtem grantů, což potvrzuje mimořádný vědecký potenciál naší fakulty. Z šesti projektů je pět standardních, ve kterých je podpora zaměřena na základní výzkum, a jeden POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING. Zde je cílem motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v ČR.

Podpořené projekty:

Standardní projekty

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

103264

Výzkum nových terapeutických možností Diamond-Blackfanovy anemie

RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D.

103265

Redoxní přeprogramování proteomu u terapeutické rezistence Myelodysplastického syndromu

Mgr. Peter Dráber, Ph.D.

103266

Regulace programované buněčné smrti jako mechanismus imunitní tolerance

prof. MUDr. Jan Bělohlávek Ph.D.

103267

Tolerance orgánových systémů k hypotenzi při zachovalé perfuzi při kardiogenním šoku

prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.

103268

Zkoumání molekulárních příčin dysgeneze předního segmentu pomocí pokročilých sekvenačních metod a organoidů

PIF - Incoming

Mgr. Hana Hušková, Ph.D.

103263

Cíle a důsledky mutageneze prostřednictvím aktivací indukované cytidin deaminázy v nádorech

Grantová agentura České republiky v rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Cílem je mj. financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně, podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu nebo přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat