1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Srovnání embryonálního vývoje zápěstí u krokodýlovitých

85047Studie RNDr. Martiny Gregorovičové Ph.D., z Anatomického ústavu 1. LF UK, zaměřená na osifikaci předních končetin u Krokodýla siamského (Crocodylus siamensis), kterou nedávno ocenila i Česká anatomická společnost, poukazuje na obrovskou morfologickou i funkční variabilitu anatomických struktur mezi obratlovci. „Přední končetiny čtyřnohých obratlovců (Tetrapoda) sdílejí obecné znaky ve struktuře, organizaci i jejich vlastní funkci. Studie se zabývala procesem osifikace předních končetin u druhu Krokodýla siamského, v rámci jeho embryogeneze se zřetelem na vývoj zápěstí. Zápěstí žijících druhů krokodýlů má až na drobné odchylky stejný anatomický plán. Při srovnání s jejich nejbližšími příbuznými – ptáky, s nimiž tvoří skupinu Archosauria –, zjistíme, že u obou skupin je zápěstí obdobně redukováno z důvodu speciální adaptace pohybu přední končetiny, u ptáků kompletně přizpůsobené letu. Krokodýlové navíc mají unikátní polovzpřímený postoj, který jim umožňuje překvapivě dobrý i rychlý pohyb na souši. Proto jejich zápěstí vyžaduje poměrně velké zpevnění, neboť v tomto postoji nesou celou váhu svého těla, což může být u Krokodýla mořského běžně i kolem tuny,“ říká RNDr. Gregorovičová. Díky redukci struktur spolu s prodloužením zápěstních kostí, osifikací připomínající osifikaci dlouhých kostí končetin např. u člověka, se krokodýl dokáže zvednout a dokonce běžet cvalem rychlostí až 50 km/h. Kromě specifických druhů chůze krokodýl využívá své zpevněné zápěstí také k hrabání.

Primární zdroj:

The Anatomical Record

Ossification Pattern in Forelimbs of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis): Similarity in Ontogeny of Carpus Among Crocodylian Species.

Podrobnější informace najdete zde.

 

Hodnocení: spravovat