1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Specifika léčby karcinomu štítné žlázy u těhotných

Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole ve studii potvrdili, že léčbu těhotných pacientek s karcinomem štítné žlázy lze posunout až na období po porodu, aniž by to ovlivnilo léčebný efekt. „Současný trend upřednostňuje u většiny nádorů takové terapeutické přístupy, které umožní donošení těhotenství. U žen s karcinomy štítné žlázy je klíčové rozhodnutí o načasování operace, kdy nejbezpečnější je provedení totální thyroidektomie – tedy odstranění celé štítné žlázy – v průběhu druhého trimestru, jak tomu bylo u většiny námi hodnocených pacientek. Celkové výsledky léčby a dosavadní zkušenosti však v poslední době vedou k doporučení zvážit odložení operace až po porodu. Ukazuje se, že odložení operace nemá negativní vliv na výsledky léčby,“ vysvětluje hlavní řešitel studie doc. Jan Bouček.

O výsledcích mezinárodní studie za účasti českých vědců před časem informoval jeden z nejprestižnějších ORL časopisů The Laryngoscope. Studie je totiž jednou z mála svého druhu. Dosud nikdo v takovém rozsahu nesledoval jak výsledek terapie karcinomu matky, tak vztah léčby k těhotenství a okolnostem po porodu. V retrospektivní multicentrické studii jsou shrnuty výsledky léčby mezi lety 2004 až 2016 u celkem 40 pacientek, z nichž bylo léčeno 22 v České republice, a to právě na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Dále byla zapojena také centra z Nizozemí, Itálie, Belgie, Dánska a Španělska. Mezinárodní studie takového rozsahu byla umožněna dlouhodobou spoluprací v rámci mezinárodní skupiny INCIP – International Network on Cancer, Infertility, and Pregnancy.

 

Primární zdroj:

The Laryngoscope

Maternal and obstetrical outcome in 35 cases of welldifferentiated thyroid carcinoma during pregnancy

Podrobnější informace najdete zde.

85051


 

Hodnocení: spravovat