1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

2023 - 1st decile publications

Kaiser R*, Kantorová L, Langaufová A, Slezáková S, Tučková D, Klugar M, Klézl Z, Barsa P, Cienciala J, Hajdúk R, Hrabálek L, Kučera R, Netuka D, Prýmek M, Repko M, Smrčka M, Štulík J. Decompression alone versus decompression with instrumented fusion in the treatment of lumbar degenerative spondylolisthesis: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2023, 94(8), 657-666. ISSN 0022-3050.
https://doi.org/10.1136/jnnp-2022-330158 / UT WoS: 000943805600001 / IF = 11.000 (2022)

Forejtová Z, Serranová T*, Sieger T, Slovák M, Nováková L, Věchetová G, Růžička E, Edwards MJ. The complex syndrome of functional neurological disorder. Psychological Medicine. 2023, 53(7), 3157-3167. ISSN 0033-2917.
https://doi.org/10.1017/S0033291721005225 / UT WoS: 000740059200001 / IF = 6.900 (2022)

Tužil J*, Filkova Pilnackova B, Watt T, Jiskra J, Koudelkova M, Novotna E, Tuzilova K, Dolezal T, Bartakova J. The Impact of Subclinical Hypothyroidism on the Quality of Life During Pregnancy: Mapping 5-Level Version of EQ-5D and ThyPRO-39. Value in Health. 2023, 26(7), 1085-1097. ISSN 1098-3015.
https://doi.org/10.1016/j.jval.2023.02.015 / UT WoS: 001029792800001 / IF = 4.500 (2022)

Nepožitek J*, Varga Z, Dostálová S, Peřinová P, Keller J, Robinson S, Ibarburu Lorenzo Y Losada V, Příhodová I, Bezdíček O, Růžička E, Šonka , Dušek P. Magnetic susceptibility changes in the brainstem reflect REM sleep without atonia severity in isolated REM sleep behavior disorder. NPJ Parkinsons Disease. 2023, 9(1), 112. ISSN 2373-8057.
https://doi.org/10.1038/s41531-023-00557-2 / UT WoS: 001028749700001 / IF = 8.700 (2022)

Májovský M*, Černý M, Kasal M, Komarc M, Netuka D. Artificial Intelligence Can Generate Fraudulent but Authentic-Looking Scientific Medical Articles: Pandora's Box Has Been Opened. Journal of Medical Internet Research. 2023, 25(May), e46924. ISSN 1438-8871.
https://doi.org/10.2196/46924 / UT WoS: 001022158000003 / IF = 7.400 (2022)

Chatzigeorgiou S, Jílková J*, Korecká L*, Janyšková R, Hermannová M, Šimek M, Čožíková D, Slováková M, Bílková Z, Bobek J, Černý Z, Čihák M, Velebný V. Preparation of hyaluronan oligosaccharides by a prokaryotic beta-glucuronidase: Characterization of free and immobilized forms of the enzyme. Carbohydrate Polymers. 2023, 317(October), 121078. ISSN 0144-8617.
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121078 / UT WoS: 001023615700001 / IF = 11.200 (2022)

Marek I, Janková A, Starosta M, Novosad M, Kučera J*. Comparison of spontaneous eruption and modified closed eruption technique with palatal traction in alignment of impacted maxillary central incisor teeth. Progress in Orthodontics. 2023, 24(1), 17. ISSN 2196-1042.
https://doi.org/10.1186/s40510-023-00470-7 / UT WoS: 001015918900001 / IF = 4.800 (2022)

Ľupták M*, Fišar Z, Hroudová J*. Different Effects of SSRIs, Bupropion, and Trazodone on Mitochondrial Functions and Monoamine Oxidase Isoform Activity. Antioxidants. 2023, 12(6), 1208. ISSN 2076-3921.
https://doi.org/10.3390/antiox12061208 / UT WoS: 001013884000001 / IF = 7.000 (2022)

Ito J#, Suzuki R#, Uriu K#, Itakura Y#, Zahradník J#, Kimura KT#, Deguchi S#, Wang L#, Lytras S# et al. Convergent evolution of SARS-CoV-2 Omicron subvariants leading to the emergence of BQ.1.1 variant. Nature Communications. 2023, 14(1), 2671. ISSN 2041-1723.
https://doi.org/10.1038/s41467-023-38188-z / UT WoS: 000992465700009 / IF = 16.600 (2022)
#These authors contributed equally.

Hubka P, Mašata J, Martan A, Dvořák J, Lincová M, Švabík K*. Association between sonographic sling location and success of surgery for stress urinary incontinence. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2023, 62(1), 143-147. ISSN 0960-7692.
https://doi.org/10.1002/uog.26142 / UT WoS: 001004715100001 / IF = 7.100 (2022)

Bělohlávek J*, Yannopoulos D, Šmalcová J, Rob D, Bartos J, Huptych M, Kaválková P, Kalra R, Grunau B, Taccone FS, Aufderheide TP. Intraarrest transport, extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, and early invasive management in refractory out-of-hospital cardiac arrest: an individual patient data pooled analysis of two randomised trials. EClinicalMedicine. 2023, 59(May), 101988. ISSN 2589-5370.
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101988 / UT WoS: 001001871500001 / IF = 15.100 (2022)

Dundr P*, Bártů M, Bosse T, Bui QH, Cibula D, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Hausnerová J, Hojný J, Hájková N, Jakša R, Laco J, Lax SF, Matěj R, Méhes G, Michálková R, Šafanda A, Němejcová K, Singh N, Stolnicu S, Švajdler M, Zima T, Stružinská I, McCluggage WG. Primary Mucinous Tumors of the Ovary: An Interobserver Reproducibility and Detailed Molecular Study Reveals Significant Overlap Between Diagnostic Categories. Modern Pathology. 2023, 36(1), 100040. ISSN 0893-3952.
https://doi.org/10.1016/j.modpat.2022.100040 / UT WoS: 000982550100001 / IF = 7.500 (2022)

Dytrych P, Kejík Z, Hajduch J, Kaplánek R, Veselá K, Kučnirová K, Skaličková M, Venhauerová A, Hoskovec D, Martásek P*, Jakubek M*. Therapeutic potential and limitations of curcumin as antimetastatic agent. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023, 163(July), 114758. ISSN 0753-3322.
https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114758 / UT WoS: 000993956600001 / IF = 7.500 (2022)

Raudenská M, Petrláková K, Juriňáková T, Leischner Fialová J, Fojtů M, Jakubek M, Rösel D, Brábek J, Masařík M*. Engine shutdown: Migrastatic strategies and prevention of metastases. Trends in Cancer. 2023, 9(4), 293-308. ISSN 2405-8033.
https://doi.org/10.1016/j.trecan.2023.01.001 / UT WoS: 000995436100001 / IF = 18.400 (2022)

Bielčiková Z*, Štursa J, Křížová Ľ, Dong L, Špaček J, Hloušek S, Vočka M, Rohlenová K, Bartošová O, Černý V, Padrta T, Pešta M, Michálek P, Štemberková-Hubáčková S, Kološtová K, Pospíšilová E, Bobek V, Klézl P, Zobalová R, Endaya BB, Rohlena J, Petruželka L, Werner L*, Neužil J*. Mitochondrially targeted tamoxifen in patients with metastatic solid tumours: an open-label, phase I/Ib single-centre trial. EClinicalMedicine. 2023, 57(March), 101873. ISSN 2589-5370.
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101873 / UT WoS: 000996006800001 / IF = 15.100 (2022)

Sebalo Vňuková M*, Sebalo I, Brečka T, Anders M, Ptáček R. Burnout syndrome in the Czech Republic: The decreasing trend over the years. Frontiers in Public Health. 2023, 11(April), 1099528. ISSN 2296-2565.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1099528 / UT WoS: 000970661300001 / IF = 6.461 (2021)

Hasíková L, Závada J, Serranová T, Kozlík P, Kalíková K, Kotačková L, Trnka J, Zogala D, Šonka K, Růžička E, Dušek P*. Serum but not cerebrospinal fluid levels of allantoin are increased in de novo Parkinson's disease. NPJ Parkinsons Disease. 2023, 9(1), 60. ISSN 2373-8057.
https://doi.org/10.1038/s41531-023-00505-0 / UT WoS: 000968291200001 / IF = 9.304 (2021)

Sláma J*, Runnebaum IB, Scambia G, Angeles MA, Bahrehmand K, Kommoss S, Fagotti A, Narducci F, Matylevich O, Holly J, Martinelli F, Koual M, Kopetskyi V, El-Balat A, Corrado G, Capilna ME, Schroeder W, Novak Z, Shushkevich A, Fricová L, Cibula D. Analysis of risk factors for recurrence in cervical cancer patients after fertility-sparing treatment: The FERTIlity Sparing Surgery retrospective multicenter study. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2023, 228(4), 443e1-443e10. ISSN 0002-9378.
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.11.1295 / UT WoS: 000970475500001 / IF = 10.693 (2021)

Vítek L, Hinds Jr TD, Stec DE, Tiribelli C*. The physiology of bilirubin: health and disease equilibrium. Trends in Molecular Medicine. 2023, 29(4), 315-328. ISSN 1471-4914.
https://doi.org/10.1016/j.molmed.2023.01.007 / UT WoS: 000955284000001 / IF = 15.272 (2021)

Baloun J#*, Pekáčová A#, Švec X, Kropáčková T, Horvathová V, Hulejová H, Prajzlerová K, Růžičková O, Šléglová O, Gatterová J, Tomčík M, Filková M, Vencovský J, Pavelka K, Šenolt L. Circulating miRNAs in hand osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage. 2023, 31(2), 228-237. ISSN 1063-4584.
https://doi.org/10.1016/j.joca.2022.10.021 / UT WoS: 000936554400001 / IF = 7.507 (2021)
#These authors contributed equally.

Svoboda N, Kočí K, Seidlová A, Mandys V, Suttnar J, Hlaváčková A, Kučerka O, Netuka D, Malý M*. Oxidative Stress as a Reliable Biomarker of Carotid Plaque Instability: A Pilot Study. Antioxidants. 2023, 12(2), 506. ISSN 2076-3921.
https://doi.org/10.3390/antiox12020506 / UT WoS: 000938054400001 / IF = 7.675 (2021)

Ošťádal P*, Rokyta R, Karásek J, Kruger A, Vondrakova D, Janotka M, Naar J, Šmalcová J, Hubatová M, Hromádka M, Volovár Š, Veselá M, Jarkovsky J, Svoboda M, Linhart A, Bělohlávek J. Extracorporeal Membrane Oxygenation in the Therapy of Cardiogenic Shock: Results of the ECMO-CS Randomized Clinical Trial. Circulation. 2023, 147(6), 454-464. ISSN 0009-7322.
https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062949 / UT WoS: 000931323600004 / IF = 39.922 (2021)

Lorusso R*, De Piero ME, Mariani S, Di Mauro M, Folliguet T, Taccone FS, Camporota L, Swol J, Wiedemann D, Belliato M, Broman LM, Vuylsteke A, Kassif Y, Scandroglio AM, Fanelli V, Gaudard P, Ledot S, Barker J, Boeken U, Maier S, Kersten A, Meyns B, Pozzi M, Pedersen FM, Schellongowski P, Kirali K, Barrett N, Riera J, Mueller T, Bělohlávek J. In-hospital and 6-month outcomes in patients with COVID-19 supported with extracorporeal membrane oxygenation (EuroECMO-COVID): a multicentre, prospective observational study. The Lancet: Respiratory Medicine. 2023, 11(2), 151-162. ISSN 2213-2600.
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00403-9 / UT WoS: 000927415600001 / IF = 102.642 (2021)

Bizzarri N*, Dostálek L, van Lonkhuijzen LRCW, Giannarelli D, Lopez A, Falconer H, Querleu D, Ayhan A, Kim SH, Ortiz DI, Klat J, Landoni F, Rodriguez J, Manchanda R, Kosťun J, Ramirez PT, Meydanli MM, Odetto D, Laky R, Zapardiel I, Weinberger V, Dos Reis R, Pedone Anchora L, Amaro K, Salehi S, Akilli H, Abu-Rustum NR, Salcedo-Hernandez RA, Javurkova V, Mom CH, Scambia G, Cibula D. Association of Hospital Surgical Volume With Survival in Early-Stage Cervical Cancer Treated With Radical Hysterectomy. Obstetrics and Gynecology. 2023, 141(1), 207-214. ISSN 0029-7844.
https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005026 / UT WoS: 000926177900023 / IF = 7.623 (2021)

Hodnocení: spravovat