1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prof. Vítek využije finanční dar k rozvoji své vědecké skupiny

 Ocenění Donatio Universitatis Carolinae se uděluje od roku 2017 a jeho cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. Jedním z letošních laureátů je i prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Zeptali jsme se ho, jakým způsobem dar ve výši jednoho milionu korun využije.

93898

„Finanční prostředky spojené s cenou Donatio Universitatis Carolinae hodlám využít k rozvoji výzkumných aktivit své pracovní skupiny v Hepatologické laboratoři Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Z prostředků bych chtěl pořídit jednu investici (obměna stolní centrifugy), část bych rád použil na odměny pro svoje spolupracovníky, zbylé prostředky pak zejména na pokrytí materiálních nákladů spojených s projekty zaměřenými na výzkum bilirubinu, což je naše nosné vědecké téma. Pokud to epidemiologická situace dovolí, část prostředků využiji na mobilitu, například na pokrytí nákladů spojených s pracovním setkáním s prof. Claudiem Tiribellim z Terstu, který je mým nejbližším zahraničním spolupracovníkem,“ říká oceněný profesor Vítek.

Hodnocení: spravovat