1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prodloužení termínu pro přidělení startovacího bytu UK

V Praze dne 12. ledna 2022

Oznámení

o prodloužení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacího bytu pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy

Oznamuji, že Komise pro přidělování startovacích bytů prodloužila dříve stanovený termín k podání žádostí o přidělení startovacího bytu (10. 1. 2022), a to:

do 11. 2. 2022.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky stanoví opatření rektora č. 2/2020, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů.

Písemné žádosti o přidělení startovacího bytu se zasílají na adresu: Univerzita Karlova, rektorát-právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

Vzhledem k současné situaci ohledně Koronaviru Covid-19 je třeba současně zaslat žádost spolu s přílohami v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407,

Praha 6. Jde o byt č. 1439 o rozloze 76,62 m2. Jde o poměrně větší byt.

Byt bude připravený k nastěhování po provedení drobných oprav způsobených běžným opotřebením současným nájemcem a po jeho vymalování od 1. 2. 2022.

Přesná specifikace bytu je vymezena v příloze A tohoto oznámení.

Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení. Pro zajištění snazšího kontaktu s jednotlivými žadateli je účelné připojit i kontaktní spojení (e-mail + mobil/telefon).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát, vždy nejvýše o jeden rok, prodloužit na základě žádosti doložené doporučením děkana nebo ředitele další součásti. Při splnění všech podmínek podle výše uvedeného opatření rektora má na tato prodloužení zaměstnanec nárok.

Měsíční nájemné za jednu osobu činí 7.783,-Kč + zálohy na služby, jako je např. vodné a stočné, nebo spotřeba elektrické energie, či dodávka tepla a teplé vody + paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr). Vše má splatnost do 15 dne příslušného kalendářního měsíce. 

Specifikace bytu a znění žádosti najedete ZDE

Hodnocení: spravovat