1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Primární hereditární AA amyloidóza způsobená mutací v promotoru genu SAA1

94679Sérový amyloidní A protein 1 (SAA1) je jedním z hlavních reaktantů akutní fáze zánětu. Amyloidóza z ukládání SAA1 (AA amyloidóza) je závažnou komplikací řady chronických zánětlivých onemocnění. Přestože je depozice fibrilárních proteinových agregátů systémová, postižení ledvin dominuje klinické prezentaci AA amyloidózy. Za hlavní předpokládaný důvod rozvoje tohoto onemocnění se považuje nerovnováha v obratu nadprodukovaného SAA1. Kauzální léčba AA amyloidózy je omezená, terapie stojí na zvládnutí základního onemocnění.

Spektrum klinických příčin zvýšené produkce SAA1 se mění, v posledních letech ale stoupá počet pacientů bez jednoznačné základní příčiny AA amyloidózy. Možnosti léčby jsou u nich významně omezené. Přestože je známa řada monogenních dědičných zánětlivých nebo autoinflamatorních onemocnění spojených s rozvojem AA amyloidózy, v genu SAA1 patogenní varianty (mutace) nebyly doposud popsány. V září 2021 byla v prestižním časopise Kidney International publikována studie popisující celosvětově první případ rodiny s autosomálně dominantně dědičnou systémovou AA amyloidózou bez základního zánětlivého onemocnění. Kombinací klinického sledování, proteomických analýz, celogenomového sekvenování a funkčních studií ve tkáňových kulturách se u postižených členů rodiny podařilo identifikovat sdílenou kauzální mutaci v promotoru genu SAA1. Publikace vedle molekulárního mechanismu demonstruje rovněž terapeutický efekt monoklonálních protilátek proti receptoru interleukinu 6. Na projektu od roku 2006 spolupracovalo několik pracovišť 1. LF UK a VFN (Laboratoř pro studium vzácných nemocí Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Klinika nefrologie a Ústav patologie, Ústav patologické fyziologie), a dále také pracoviště 3. LF UK a FNKV a IKEM Praha, Mayo Clinic a Wake Forest School of Medicine.

Hodnocení: spravovat