1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přenos poznatků a technologií

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) poskytuje fakultám a pracovištím UK služby a informace týkající se přenosu vědeckých výstupů do praxe a propojení akademické oblasti se soukromou sférou a průmyslem.

CPPT zajišťuje:

 • poradenství v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
 • právní a patentové poradenství
 • konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů (například skrze program GAMA)
 • propagaci vědeckých výstupů akademických pracovníků s komerčním potenciálem
 • celoživotní vzdělávání v oblasti komercializace
 • přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a celoživotního vzdělávání
 • metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově

Na jednotlivých fakultách UK pak CPPT koordinuje technologické skauty, kteří vyhledávají náměty pro uplatnění výsledků vědecké činnosti v praxi a na které se mohou vědečtí pracovníci v souvislosti s transferem obracet.


PODPORA PROJEKTŮ S KOMERČNÍM POTENCIÁLEM A ZAKLÁDÁNÍ SPIN-OFF FIREM

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je dceřiná společnost Univerzity Karlovy spolupracující s CPPT, která poskytuje:

 • poradenství pro projekty s komerčním potenciálem 
 • pomoc se zakládáním spin-off firem 
 • zprostředkovávání investorů pro spin-off společnosti 
 • finanční podporu spin-off společností 
 • vyjednávání licenčních aj. ujednání
 • podpora sponzoringových a fundraisingových aktivit na UK


Užitečné odkazy:

Katalog služeb: Přehled vědeckých týmů 1. LF UK s nabídkou služeb

Opatření rektora:
Opatření rektora č. 46/2018 o realizaci práv duševního vlastnictví na UK
Opatření rektora č. 47/2018 o transferu znalostí a technologií na UK

Vzdělávání:
Kurz MANAGEMENT of SCIENCE and INNOVATION
Kurzy na míru


Kontakty:

Technologický skaut 1. LF UK: Irena Boková, email: transfer@lf1.cuni.cz

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK
Kancelář: Petrská 1180/3 Praha 1
Telefon: +420 224 491 255
Email: cppt@ruk.cuni.cz
Web: www.cppt.cuni.cz

Charles University Innovations Prague s.r.o.
Kancelář: Petrská 1180/3 Praha 1
Telefon: +420 224 491 928
Email: info@cuip.cz
Web: www.cuip.cz

Hodnocení: spravovat