1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mkarasova| tisk | spravovat

Postup při posuzování odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku má student právo si podat doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Rektorátu UK odvolání, a to do 30 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí, a to jestliže splňuje některou podmínku uvedenou v opatření rektora č. 45/2017.

Jedná se následující důvody pro úlevu:

1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium

2. narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti

3. vznik poplatkové povinnosti po uplynutí maximální doby studia

4. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti,

5. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku  za delší studium, jež je přílohou opatření rektora č. 45/2017.

Důvod pro úlevu na poplatcích za studium je třeba náležitě doložit.

Formulář odvolání naleznete zde.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 1664 poslední aktualizace: mkarasova, 04.07.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít