1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Postup při posuzování odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku má student právo si podat doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Rektorátu UK odvolání, a to do 30 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí, a to jestliže splňuje některou podmínku uvedenou v opatření rektora č. 25/2019.

Jedná se následující důvody pro úlevu:

1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium

2. narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti

3. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti,

4. absolvování studijního programu stejného typu na státní či soukromé škole,

5. absolvování studijního programu vyššího typu,

5. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku  za delší studium, jež je přílohou opatření rektora č. 25/2019.

Důvod pro úlevu na poplatcích za studium je třeba náležitě doložit.

Formulář odvolání naleznete zde.

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat