1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Ing. Vladislava Kohútová

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Jaroslava Staňková
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Vladěna Topičová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mkarasova| tisk | spravovat

Postup při posuzování odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku má student právo si podat doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Rektorátu UK odvolání, a to do 30 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí, a to jestliže splňuje některou podmínku uvedenou v opatření rektora č. 12/2015, ve znění opatření rektora č. 29/2015.

Jedná se následující důvody pro úlevu:

1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium

2. narození dítěte v období 9 měsíců před termínem splatnosti poplatku

3. vznik poplatkové povinnosti po uplynutí maximální doby studia

4. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti

5. studium v navazujícím magisterském studijním programu nepřekračující standardní dobu studia navýšenou o 1 rok (přesný popis - viz opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015, čl. 5a)

6. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, jež je přílohou opatření rektora č. 12/2015 ve znění opatření rektora č. 29/2015.

Důvod pro úlevu na poplatcích za studium je třeba náležitě doložit.

Formulář odvolání naleznete zde.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 1365 poslední aktualizace: mkarasova, 27.04.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít