1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Postup při posuzování odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku má student právo si podat doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Rektorátu UK odvolání, a to do 30 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí, a to jestliže splňuje některou podmínku uvedenou v opatření rektora č. 25/2019.

Jedná se následující důvody pro úlevu:

1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium

2. narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti

3. vznik poplatkové povinnosti po uplynutí maximální doby studia

4. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti,

5. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, jež je přílohou opatření rektora č. 25/2019

6. vyměření poplatku za delší studium na šestiměsíční období, které alespoň částečně zasahuje do doby od 1.3.2020 do 31.8.2020 (opatření rektora č. 23/2020)

Důvod pro úlevu na poplatcích za studium je třeba náležitě doložit.

Formulář odvolání naleznete zde.

Formulář odvolání z důvodu uvedeného v opatření rektora č. 23/2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 naleznete zde.

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat