1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace k fondu Podpora internacionalizace na UK

Podpora internacionalizace na UK Finanční podpora z programu podpory internacionalizace je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů. 


Pro studenty umožňuje POINT financovat:   

  • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů), 
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce tří týdnů, 
  • mezinárodní soutěže a mistrovství, 
  • studentské konference, 
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity. 


Pro fakulty či další součásti UK
 přináší program možnosti získání podpory pro: 

  • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí, 
  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů, 
  • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).   


Podrobnější informace, pokyny pro žadatele, aplikaci pro podání žádosti naleznete na https://cuni.cz/UK-9030.html

Hodnocení: spravovat