1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Oxidace bílkovin: další regulační vrstva při vývoji krevních kmenových buněk

97585RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D., z 1. LF UK v Biocevu se jako první autorka podílela ve spolupráci s vědci z Lundské univerzity na studii, která ukazuje, že oxidace bílkovin tvoří další regulační vrstvu ve vývoji kmenových buněk plodu a může hrát roli při vzniku leukémie.

Fetální a dospělé hematopoetické kmenové a progenitorové buňky (HSPC) se vyznačují různou redoxní homeostázou, která může ovlivňovat jejich rozdílné buněčné chování při normální i maligní hematopoéze. Ve studii vědci použili redoxní proteomický přístup založený na kvantitativní hmotnostní spektrometrii, aby komplexně popsali reverzibilní modifikace cysteinu v primárních fetálních a dospělých HSPC u myší. Definovali redoxní stav 4 438 cysteinů a prokázali vyšší náchylnost k oxidaci proteinových thiolů ve fetálních HSPC. Na základě dat se jim podařilo identifikovat ontogenní změny oxidačního stavu thiolů v proteinech, které mají velký význam pro jejich metabolismus a homeostázu.

Další redoxní proteomická analýza identifikovala oxidační změny thiolů působících v mitochondriální respiraci a také homeostázu proteinů, které se aktivují během nástupu leukemogeneze MLL-ENL ve fetálních HSPC. Vědci prokázali, že redoxní signalizace přispívá k regulaci základních procesů vývojové hematopoézy a určili potenciální cílové redoxní proteiny u leukémie s přeuspořádanou MLL in utero.

Hodnocení: spravovat