1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Opakovaný pokus přestat kouřit má smysl

Přestat kouřit není jednoduché, při neasistovaném pokusu po jednom roce úspěšně abstinuje necelých 5 % kuřáků. V průměru je úspěšný každý pátý až desátý pokus o zanechání kouření, některé zdroje uvádějí i mnohem vyšší počet v závislosti na metodice měření. Výrazně lepší šance přestat kouřit má ten, kdo vstoupí do specializovaného programu zaměřeného na léčbu závislosti na tabáku.
90942Konkrétně v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN je po roce úspěšných cca 35 % pacientů, kteří zde zahájí léčbu. Program je zaměřen na léčbu fyzických i psychických aspektů závislosti, u většiny pacientů se skládá z kombinace psychosociální intervence a farmakologické léčby. „Málo údajů, i v celosvětovém měřítku, je k dispozici o výsledcích opakované léčby v takovýchto intenzivních programech. Proto se náš výzkumný tým zaměřil na hodnocení úspěšnosti u těch pacientů, kteří zahájili nový cyklus komplexní léčby minimálně jeden rok po zahájení pokusu prvního, a to nezávisle na jeho výsledku. Jako úspěšný je hodnocen takový pokus, kdy pacient zcela abstinuje minimálně rok. Abstinence je validována průběžně i při roční kontrole podílem CO ve výdechu,“ vysvětlila MUDr. Lenka Štěpánková, PhD., z Centra pro závislé na tabáku. Výsledky její studie ukázaly, že úspěšnost opakované léčby se statisticky významně neliší od prvního cyklu léčby, zvláště u pacientů, kteří znovu zahájili léčbu více než dva roky od pokusu prvního. V souboru 5225 pouze jedenkrát léčených pacientů byla roční úspěšnost 34,8 %, v souboru 219 dvakrát léčených pacientů byla validovaná úspěšnost 37 % a 39,7 % pro první, respektive druhý cyklus léčby. Výsledek prvního pokusu nebyl statisticky významným prediktorem úspěšnosti opakované léčby, což platilo v jednorozměrné i vícerozměrné analýze, OR 1,35 (0,20 2,63, P = 0,373).

Hodnocení: spravovat