1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nabídka postgraduálního studia DSP Biochemie a patobiochemie

Nabídka PhD studia ve studijním programu Biochemie a patobiochemie

Školitelka: Mgr. Andrea Popelová, Ph.D., andrea.popelova@uochb.cas.cz  

New CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) peptide analogs: characterization and effects in models of obesity and neurodegeneration/

Nové analogy peptidu CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript): charakterizace a účinky v modelech obesity a neurodegenerace

Abstract (EN/CZ):

CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) peptide (CARTp) belongs to family of neuropeptides with strong anorexigenic properties. Recently, obesity and type 2 diabetes, both with increasing prevalence throughout the world, were linked to development of Alzheimer’s disease (AD) and other neurological disorders. Due to this fact, anorexigenic compounds were repurposed as potential neuroprotective compounds. Subsequently, several studies revealed beneficial neuroprotective effects of CARTp, such as increased survival of hippocampal neurons, or decreases β-amyloid plaques, which is one of the hallmarks of AD.

In this project, we plan to design and characterize new analogs of CARTp which are able to act centrally after peripheral application. Thus, these analogs could be used as compounds lowering food intake with potential anti-obesity properties. Further, we will clarify the intracellular pathways implicated in a potent neuroprotective action of CARTp with emphasis to Tau hyperphosphorylation, synaptogenesis and neurogenesis using both in vitro and in vivo models of neurodegeneration.

Peptid CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) je neuropeptid se silným anorexigenním účinkem. V nedávné době byl prokázán vztah obezity a diabetu 2. typu, u kterých celosvětově dochází k nárůstu postižených, na rozvoj Alzheimerovy choroby (ACh) a jiných neurodegenrativních poruch. Díky tomu se anorexigenní látky začaly zkoumat jako potenciálně neuroprotektivní látky. Následně bylo prokázáno, že peptid CART má příznivé neuroprotektivní vlastnosti, jako např. vliv na zvýšení životaschopnosti hipokampálních neuronů, nebo na snížení β-amyloidních plaků, což je jeden ze základních patologických znaků ACh.

V tomto projektu se budeme zabývat designem a charakterizací nových analogů peptidu CART, které mají centrální účinek po periferním podání, tudíž by mohly působit jako látky ke snižování příjmu potravy s možnými antiobezitními účinky. Dále budeme objasňovat vnitrobuněčné dráhy aktivované peptidem CART spojené s potenciálním neuroprotektivním účinkem, které jsou spojené s hyperfosforylaci proteinu Tau, vytváření nových nervových spojení a tvorbou nových neuronů, s využitím in vitro i in vivo modelů neurodegenerace.

Hodnocení: spravovat