1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nabídka PhD studia v doktorském studijním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.

Oddělení transkripce a buněčné signalizace Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze nabízí PhD studium v oblasti molekulární biologie nádorových buněk, se zaměřením na některé transkripční faktory (GLI, MITF), jejich epigenetickou regulaci a na studium signálních drah (Hedgehog, MAPK, mTOR).
Další výzkum je zaměřen na možné cíle genové terapie u několika typů nádorových buněk (melanomu, plicních nádorů a dalších) a eradikaci nádorových buněk kombinací cílených léčiv.
V laboratoři je prováděno široké spektrum mol. biol. a buněčných metod a k disposici je metodické zázemí ústavu a 1.LF UK.
Důležitý je silný zájem uchazeče o práci v oblasti nádorové molekulární biologie.
Přihlášky do PGS studia nutno podat do konce dubna (viz www.lf1.cuni.cz).

Podrobnější informace:
Doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.,
tel. 22496-4110
E-mail: jiri.vachtenheim@lf1.cuni.cz

Web-link: https://ulbld.lf1.cuni.cz/en/department-of-transcription-and-cell-signaling-imbld  

Hodnocení: spravovat