1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nabídka Ph.D. Studia na Centru experimentální medicíny IKEM

Ph.D. pozice – Laboratoř patofyziologie diabetu
Nabídka postgraduálního studia v doktorském studijním programu Biochemie a patobiochemie.

Téma dizertační práce – Metabolické účinky moderních antidiabetik na renální funkce a metabolizmus v ledvinách u prediabetických modelů.

Cílem práce je sledovat a porovnat efekt podávání moderních antidiabetik patřících do třídy SGLT2 inhibitorů nebo GLP-1 agonistů na metabolické parametry v ledvinách. Práce bude zaměřena na lipidový metabolizmus, zánět, fibrózu a oxidační stress v ledvinách v kontextu rozvoje a progrese renálních komplikací spojených s prediabetickými stavy. Metabolické účinky budou porovnávány s analýzami močové proteomiky.

Metody: molekulárně biologické, ELISA metody, spektrofotometrické, chromatografické, manipulace se zvířaty.  

Školitelka: RNDr. Hana Malínská Ph.D.                  
Centrum experimentální medicíny IKEM Praha

Přihlášky ke studiu na uvedené téma prosím pouze po dohodě se školitelkou.  

V případě zájmu prosím kontaktujte:
RNDr. Hana Malínská Ph.D.  na e-mail: haml@ikem.cz; Tel: 261365369

Hodnocení: spravovat