1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurz: Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství 2022/2023

 VYBRANÉ KAPITOLY ZOBRAZOVÁNÍ V LÉKAŘSTVÍ 

1) 8:30 – 9:15 Vyšetření periferních nervů ultrazvukem (MUDr. Petra Steyerová)
2) 9:15 – 9:40 Kontrastní ultrazvukové vyšetření (MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.)
3) 9:40 – 10:00 Vyšetřovací metody v Nukleární medicíně (MUDr. Monika Wagnerová)
10:00 – 10:15 Přestávka
4) 10:15 – 11:00 Echokardiografie (prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.)
5) 11:00 – 11:45 Vybrané kapitoly z CT diagnostiky (prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.)
11:45 – 12:45 Přestávka na oběd
6) 12:45 – 13:30 Vyšetřování na magnetické rezonanci (MUDr. Jiří Lisý, CSc.)
7) 13:30 – 14:15 Hybridní zobrazování (MUDr. David Zogala, Ph.D.)
14:15 – 14:30 Přestávka
8) 14:30 – 15:15 Intervenční radiologie (prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.)
9) 15:15 – 16:00 Mamografie a navigované intervenční výkony (MUDr. Jana Červenková)

Přihlášky do kurzu zasílejte na: zaneta.kalinova@vfn.cz

Termín: čtvrtek 11.5.2023 od 8:30, VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 (seminární místnost RDG kliniky, pavilon A8, -2. p.) 

Kurz je bezplatný a přístupný i pro studenty jiných doktorských studijních programů v Biomedicíně.

Doktorand OR Zobrazovací metody v lékařství musí během studia absolvovat povinně nejméně dva kurzy. Doporučují se kurzy zaměřené na základy vědecké práce a statistiku. Doktorand si vybírá další vhodné kurzy po dohodě s OR v závislosti na zaměření a tématu jeho práce. Ke splnění povinností lze vybírat ze všech nabízených kurzů ostatních Oborových rad.

Hodnocení: spravovat