1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kredity pro studenty

 

Studenti mohou získat kredity za vědeckou práci - volitelný předmět.  Žádost o uznání kreditů je třeba podat na oddělení pro vědeckou činnost děkanátu a přiložit doklady (zprávu potvrzenou od školitele, kopii abstraktu přednášky s uvedením konference nebo kopii publikace). Žádost lze podat i v průběhu akademického roku. Po posouzení žádosti si v oznámené lhůtě studenti nechají předmět zapsat do výkazu o studiu (do indexu) a do SIS.

 

Kód

Název

EC

B01231

Cena na studentské vědecké konferenci

7

B01230

Přednáška na studentské vědecké konferenci

3

B01233

Publikace v impaktovaném časopisu (1.autor)

16

B01232

Publikace v impaktovaném časopisu (spoluautor)

10

B01229

Zpráva o studentské vědecké práci za 1 rok

B01280

Publikace v odborném/vědeckém časopise bez IF (spoluautor)

2

B01281

Publikace v odborném/vědeckém časopise bez IF (1.autor)

3

B01282

Kasuistika

2

B01283

Abstrakt konferenčního příspěvku v odborném, resp. vědeckém časopise s IF (1.autor)

3

B01284

Abstrakt konferenčního příspěvku v odborném, resp. vědeckém časopise s IF (spoluautor)

2

B01286

Stať ve sborníku česky/slovensky

2

B01285

Stať ve sborníku ne česky/ne slovensky

 2

B02161
Další stať ve sborníku ne česky/ne slovensky
2

Hodnocení: (hodnotilo 36 uživatelů) spravovat