1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Klíč ke snížení rizika vzniku karcinomu vaječníků

Lékaři z 1. LF UK se podíleli na výzkumu, který zlepšil vyhlídky na efektivnější prevenci, vyhledávání žen s dispozicí k rozvoji karcinomu ovarií a výhledově také snížení rizika vzniku těchto nádorů. Pomoci by jim měly laktobacily, jež upraví poševní bakteriální prostředí. Jak totiž vědci zjistili, ženy se specifickým zastoupením bakterií v pochvě onemocní karcinomem ovarií častěji. Výsledky studie, kde bylo zastoupeno 360 takových pacientek a dalších 220 žen s dědičnou dispozicí (BRCA1/2) z Evropy, z nichž polovinu tvořily nemocné z ČR, otiskl časopis červencový Lancet Oncology.
85946

„Pacientky s nádorem vaječníků a některé ženy s velmi vysokým rizikem jeho vzniku mají jiné bakteriální prostředí v pochvě než ženy, které tuto malignitu nemají. Víme, že poševní bakteriální prostředí dokážeme ovlivnit a brzy snad budeme moci navodit stav, kdy riziko rozvoje ovariálního karcinomu snížíme. Mechanismem je dodání konkrétních druhů laktobacilů. Naši představu o změně poševního prostředí laktobacilem musí nyní potvrdit další výzkum. Pravdivost této teze ověříme v horizontu několika málo let,“ vysvětluje jeden z českých vědců, kteří se na výzkumu podíleli, prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.


Primární zdroj:

Association between the cervicovaginal microbiome, BRCA1 mutation status, and risk of ovarian cancer: a case-control study

Podrobnější informace najdete zde

Foto: archiv NNB

Hodnocení: spravovat