1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jak predikovat alergická onemocnění? Vědci se zaměřili na regulační T lymfocyty

95716Prevalence alergických onemocnění roste, a s tím i zatížení pro zdravotnický systém a socio-ekonomické náklady. Hledání imunologického parametru, který by umožnil předpovídat riziko rozvoje alergie, se proto v současnosti ve světě věnuje mnoho vědeckých skupin. Pokud by se to podařilo, mohla by se u rizikových jedinců zlepšit prevence alergických onemocnění nebo alespoň včas nasadit vhodná léčba. Pupečníková krev se jeví v tomto ohledu jako zvlášť slibný biologický materiál, protože ji lze získávat neinvazivně a ihned po narození. Autoři studie v časopisu Biomedicines z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN se zaměřili na charakteristiky regulačních T lymfocytů (Treg). Zejména tzv. indukované Treg (iTreg) jsou totiž klíčové pro navození a udržení tolerance vůči environmentálním antigenům včetně alergenů. Tyto buňky vznikají v rámci vyzrávání imunity těsně před porodem a po něm. Jejich počet tak vypovídá o vyspělosti imunitních regulačních mechanismů. Vědci zaznamenali větší množství iTreg u novorozených děvčat, což odpovídá skutečnosti, že u chlapců je výskyt alergií v raném věku vyšší než u děvčat. Z toho lze tedy usuzovat, že nižší počet a funkčnost iTreg by mohly představovat jeden z časných prediktorů vývoje alergie. Prvním autorem studie byl RNDr. MUDr. Viktor Černý, Ph.D.

Hodnocení: spravovat