1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro prezentující 20. SVK

Vážení kolegové,

Na 20. SVK bylo přihlášeno celkem 170 abstraktů z toho 41 do pregraduální (bakalářské a magisterské) části a 139 do postgraduální (doktorské) části. Hodnotící komise vyhodnotila jednotlivé abstrakty a zařadila jednotlivé příspěvky pro prezentaci ve formě přednášky nebo posteru. Část přijatých abstraktů bude prezentována pouze v tištěné formě ve sborníku konference.


Přednášky:

Doba přednášky je stanovena na 10 minut. Prosíme, dodržujte tento časový limit. Po každé přednášce je vyhrazen prostor pro krátkou diskusi (max. 5 minut). Promítací technika a počítač je zajištěn organizátory konference. Prezentace mohou být nahrávány z USB flash disku (čitelném na PC) do počítače v přednáškové síni v den konání konference od 8,30-8,55 a následně vždy 15 minut před zahájením jednotlivých přednáškových bloků. Uložte své prezentace ve formátu .ppt nebo .pptx pro PC (Microsoft Powerpoint) nebo .pdf (Adobe Reader). Nejlepší prezentace budou oceněny odbornou porotou. O přesném čase Vaší přednášky budete informován/a nejpozději 14 dní před zahájením konference.

Postery:

Rozměry panelu: šířka 90 cm a výška 100 cm. Postery mohou být vytvořeny větším počtem individuálně vytištěných listů papíru formátu A4/A3 nebo připraveny ve formě plakátu daných rozměrů. Poster musí obsahovat název práce a autory. Měl by dále obsahovat cíl práce, výsledky a souhrn.


Hodnocení: spravovat