1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o evidenci uznané doby rodičovství

V souvislosti s novelou zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, bylo dne 24. 6.2013 přijato Opatření rektora č. 14/2013 „Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci“. Opatření je zveřejněno na webových stránkách univerzity.


Vzhledem k tomu, že evidence uznané doby rodičovství probíhá výhradně na základě podané žádosti (ustanovení čl. 6 odst. 3 Opatření rektora č.14/2013), je nutné, aby si osoby, kterým započala uznaná doba rodičovství před nabytím účinnosti tohoto opatření rektora, podaly žádost o evidenci uznané doby rodičovství. To se týká i osob, které již mají přerušené studium z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství.

Žádost doporučujeme podat i v případě, že v souvislosti s rodičovstvím v součastné době nežádáte žádné změny ve Vašem studiu. Budete-li však evidování, budete moci uplatnit uznanou dobu rodičovství kdykoliv v budoucnu. Ve vlastním zájmu tedy podejte žádost o evidenci uznané doby rodičovství na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF.

Formulář žádosti je ke stažení zde nebo v sekci Formuláře.

Hodnocení: spravovat