1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace k Fondu mobility

Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001.

Cílem Fondu mobility (dále FM) Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • studium zahraničních studentů na UK
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Nárok na podporu z FM má:  

  • student prezenční formy studia
  • akademický pracovník s úvazkem 0.5+
  • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK
  • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK  

Termíny

Uvedené termíny odpovídají uzávěrkám přijímání žádostí o podporu Odborem zahraničních vztahů rektorátu UK (OZV RUK). Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli. To v důsledku znamená, že si každá fakulta určuje vlastní termín, do kdy musí uchazeči podat své přihlášky. Fakultní termíny budou včas uvedeny v Aktuálně vypsaných termínech a v Novinkách.  

Každý rok jsou vypsána dvě kola pro podávání žádostí:

Letní semestr - v období únor až březen.  

Zimní semestr - v období září až říjen.   


Podrobnější informace, pokyny pro žadatele, aplikaci pro podání žádosti naleznete na: https://cuni.cz/UK-43.html

Kontakt:

V případě dotazů kontaktujte Oddělení pro vědeckou činnost a zahraničních styků - Eva Baschiera, MBA, eva.baschiera@lf1.cuni.cz, 224 964 372

Hodnocení: spravovat