1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

ECMO v léčbě pacientů se zástavou srdce funguje

95714Lékaři z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN se ve spolupráci se záchranáři z pražské záchranné služby jako jedni z prvních na světě zaměřili na posouzení extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) u pacientů se srdeční zástavou. Cílem klinické studie, která vyšla na konci února 2022 v časopise JAMA, bylo zjistit, nakolik tato invazivní metoda zvyšuje šance pacientů na jejich záchranu a zotavení.

Problematice ECMO u pacientů se zástavou srdce se na II. interní klinice systematicky věnují od roku 2010, studie začala v roce 2013. Výzkum zahrnul celosvětově dosud zdaleka největší soubor 256 randomizovaných pacientů. Vyplývá z něj, že ECMO ve všech sledovaných kritériích a časových úsecích zvyšuje nejen šanci na přežití, ale i srdeční a neurologické uzdravení pacientů. Za průkazný výsledek považují autoři studie především neurologické zotavení po 30 dnech od zástavy srdce, kde byla úspěšnost terapie s využitím ECMO více než 30procentní – o 12 procent vyšší než bez využití ECMO, kde byla úspěšnost léčby zhruba 18procentní. Lékaři v čele s prof. MUDr. Janem Bělohlávkem, Ph.D., velmi intenzivně spolupracovali s kolegy ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Primárně byl pacient léčen v terénu, kde záchranáři zhodnotili, zda je vhodný k intenzívnímu přístupu. Pokud ano, byl zařazen do projektu a přivezen na II. interní kliniku, kde pokračovali v léčbě specialisté kliniky.

Hodnocení: spravovat