1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

CŽV - nelékaři

72100

  • Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
v souladu s § 53 zákona č. 96/04 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 4/2010 Sb. Podobný charakter mají i kurzy, semináře, konference organizované pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které jsou též součástí povinného celoživotního vzdělávání nelékařů a jsou též ohodnoceny kredity příslušné profesní organizace.
- Vzdělávací akce celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – nabídka akcí 1. LF UK a VFN na:http://www.acvz.cz/

  • Celoživotní vzdělávání ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb.
a dalších prováděcích předpisů, které se týká jednak přípravných kurzů pro uchazeče o studium lékařských a nelékařských studijních oborů, jednak zájmového studia seniorů v rámci Univerzity třetího věku.
- Vzdělávací akce celoživotního vzdělávání v kurzech Teoretické základy medicíny, Teoretické základy dentální medicíny, Teoretické základy ošetřovatelství, Teoretické základy adiktologie, Teoretické základy ergoterapie, Teoretické základy fyzioterapie, Teoretické základy nutričního terapeuta nabídka kurzů na:
https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?KEY=Az1

Hodnocení: spravovat