1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 291
Name: Center for Experimental Biomodels of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: http://ulb.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224965815
Address: U Nemocnice 5, Praha
Head (of department): Mgr. Viktor Sýkora
Secretariat: Václava Janovská

Assigned contacts

Arkhipova Olesia
Drdúlová Hana
Dušková Zdeňka +420 224965886
Fišerová Eva +420 224968191
+420 224968184
Janovská Václava +420 224965815
Nováková Radka
Plaček Petr +420 224968168
Smerekovský Radek +420 224968423
+420 224968423
Sýkora Viktor +420 224965880
Urbanová Radka +420 224965886