1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 351
Name: Institute of Immunology and Microbiology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital In Prague (VFN)
Email:
WWW: http://uim.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224966264
+420 224968472
Address: Studničkova 7, Praha
Head (of department): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Secretariat: Ing. Blanka Tahtahová, Eva Jačková

Assigned contacts

1  2  3  >>

Adámková Václava +420 224967622
Baranová Soňa +420 224968460
Bobek Jan +420 224968592
Čechová Dana +420 224966779
+420 224968510
+420 224968509
Černý Viktor +420 224968509
Deha Daniella +420 224968460
Doubková Zdeňka +420 224967726
+420 224967725
+420 224967724
Fialová Věra +420 224968509
+420 224968509
Fučíková Terezie +420 224962219
+420 224968506
Hintnausová Helena +420 224967725
Holada Karel +420 224968503
Hrdý Jiří +420 224968509
+420 224968473
Hudáková Alena +420 224968447
Chanová Marta +420 224968456
Jačková Eva +420 224968472
Julák Jaroslav +420 224968466
+420 224968462
+420 224968461
Kaplanová Monika +420 224968468
+420 325873006
+420 224968468
Kolářová Libuše +420 224968459
Korenková Vlasta +420 224968465
Kostelanská Marie +420 224968460

1  2  3  >>