1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 740
Name: Department of Phoniatrics of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://fonia.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224964931
Fax: +420 224964951
Address: Žitná 24, Praha
Head (of department): doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Assigned contacts

Černý Libor +420 224964916
Dlouhá Olga +420 224964918
Lyzak Mark
Neubauer Karel
Silná Hana +420 224964931
+420 224964128