1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 630
Name: Department of Oncology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://onkologie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224917830
+420 224962219
Fax: +420 224921716
Address: U Nemocnice 2, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Secretariat: Mgr. Jana Hůlová

Assigned contacts

Argalácsová Soňa +420 266084311
Hloušek Stanislav +420 224962252
Hůlová Jana +420 224962219
Janků Filip +420 224962219
Jirsová Kateřina +420 224962219
Křížová Ľudmila +420 224962219
Matějů Martin +420 224962219
Odrážka Karel +420 446016436
+420 224962219
Ramešová Pavlína +420 224962219
Sedláčková Eva +420 224962498
Šmakal Martin +420 224962219
Špaček Jan +420 224962219
Štenglová Netíková Irena +420 224964145
+420 224964135
Valchář Josef +420 224962219
Vočka Michal +420 224962219
Závadová Eva +420 224962219
Zemanová Milada +420 224966763
+420 224962143
Zimovjanová Martina +420 224966764