1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 630
Name: Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://onkologie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224 962 219
+420 224 917 830
Fax: +420 224 921 716
Address: U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Head (of department): prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Secretariat: Mgr. Jana Hůlová, Lucie Kratochvílová

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Aschermannová Alexandra +420 318541501
Bielčiková Zuzana +420 224962219
Doležel Martin +420 224962219
Hloušek Stanislav
Hůlová Jana +420 224962219
Janků Filip +420 224962219
Jirsová Kateřina +420 224962219
Kratochvílová Lucie +420 224966751
Křížová Ľudmila
Langer Daniel
Matějů Martin +420 224962219
Miškovičová Michaela +420 224962219
Odrážka Karel +420 446016436
+420 224962219
Petruželka Luboš +420 224962219
Sedláčková Eva +420 224962498
Šmakal Martin +420 224962219
Špaček Jan +420 224962219
Štenglová Netíková Irena +420 224964145
+420 224964135
Tesařová Petra +420 224966750
Vočka Michal +420 224962219

1  2  >>