1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 641
Name: Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University and Rheumatology Institute
Email:
WWW: http://www.revma.cz/
Phone: +420 234 075 249
+420 234 075 244
+420 234 075 210
Fax: +420 224 914 451
Address: Praha 2, Na Slupi 4, 120 00
Head (of department): prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Secretariat: Veronika Špinglová

Assigned contacts

1  2  >>

Bečvář Radim +420 234075101
Ciferská Hana +420 234075410
Filková Mária +420 234075355
Forejtová Šárka +420 234075102
Gatterová Jindřiška +420 234075200
Gregová Monika +420 234075214
Hořínková Jana +420 234075355
Jarošová Kateřina +420 234075103
Kryštůfková Olga +420 234075102
Kubínová Kateřina +420 234075243
Mann Heřman +420 234075427
Moravcová Radka +420 234075229
Olejárová Marta +420 234075107
Pavelka Karel +420 234075244
Růžičková Olga +420 234075338
Sokalska-Jurkiewicz Magdalena Agnieszka
Šedová Liliana +420 234075107
Šenolt Ladislav +420 234075232
Šléglová Olga +420 234075410
Špinglová Veronika +420 234075249

1  2  >>