1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 140
Name: Institute of Biochemistry and Experimental Oncology of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: http://ubeo.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224965732
Address: U Nemocnice 5, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Secretariat: Hana Petrtýlová

Assigned contacts

1  2  >>

Abuhajiar Salim N. S. +420 224965732
Balážiová Eva +420 224965859
Buňa Tomáš +420 224965736
Bušek Petr +420 224965825
Červenka Jakub +420 224965958
Garcia Borja Elena +420 224965747
Gyönyörová Soňa +420 224965736
Hilšer Marek +420 224965957
Houdová Megová Magdalena +420 224965824
Hrdinová Tereza +420 224965958
Chudada Martin +420 224965736
Konečná Dora +420 224965747
Křemen Jaromír +420 224965740
Kupcová Skalníková Helena +420 224965829
Matrasová Ivana +420 224965859
Melezínek Ivan +420 224965739
Palušák Tomáš +420 224965745
Petrtýlová Hana +420 224965732
Roubíčková Karin +420 224965741
+420 224965748
Sedlák František +420 224965737
+420 224962318

1  2  >>