1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 560
Name: Department of Occupational Medicine of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://nempov.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224964530
+420 224964630
Address: Na Bojišti 1, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Secretariat: Adéla Kříčková, Tereza Klusáčková

Assigned contacts

Fenclová Zdenka +420 224964526
Kadeřábková Ilona
Klepiš Petr +420 224964517
Klusáčková Pavlína +420 224964538
+420 224964514
Klusáčková Tereza +420 224964537
Kotíková Kateřina +420 224964151
+420 224964534
Kříčková Adéla +420 224964151
Lešovský Jiří +420 224964155
Lipšová Vladimíra +420 224964155
Machovcová Alena +420 224964537
Pašek Tomáš
Pelclová Daniela +420 224964532
Uličný Andrej +420 224964155
Valenta Jiří +420 224962248
+420 224962248
Viest Bronislava +420 224964148
Vlček Kamil +420 224964539
Vlčková Štěpánka +420 224964635
Zacharov Sergej +420 224964155