1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 640
Name: Department of Rehabilitation Medicine of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
WWW: http://rehabilitace.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224968478
+420 224968479
Fax: +420 224917898
Address: Albertov 7, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.
Secretariat: Mgr. Helena Markvartová

Assigned contacts

1  2  3  >>

Angerová Yvona +420 224968512
Aujezdská Eva +420 224967493
Bakulová Kateřina +420 224968548
Fabičovic Klaudia +420 224968554
Gerlichová Markéta +420 224968569
Hálková Jindřiška +420 224968488
Havlová Martina +420 224968493
Heřmanová Ivona +420 224963049
Hoidekrová Kristýna +420 224968486
Homolková Alena +420 224962963
Horynová Jana +420 224968490
Hutáková Jana +420 224967616
Jelínková Jana +420 224968478
Jeníček Jakub +420 224968548
Jeřábek Jaroslav +420 224436804
+420 224436804
Kajzar Jiří
Kejhová Eva +420 224968488
Klimošová Sylva +420 224968478
Kotková Karla +420 224962297
+420 224968489
Kozel Jakub

1  2  3  >>