1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 436
Name: Department of Plastic Surgery of the 1st Faculty of Medicine and Bulovka Hospital (FNB)
Email:
WWW: http://plchir.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 266081111
+420 266083204
Fax: +420 266083204
Address: Budínova 2, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA
Secretariat: Ladislava Vondrová

Assigned contacts

Krejča Miroslav +420 266083204
Matějovská Jana +420 266083205
Měšťák Jan +420 266084256
Měšťák Ondřej +420 266084256
Molitor Martin
Šedivý Ondřej
Šorelová Vendula +420 224963296
+420 224962215
Tomášek David +420 266083209
Vondrová Ladislava +420 266083204