1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 870
Name: Department of Pneumology of the 1st Faculty of Medicine and Thomayer University Hospital (FTN)
Email:
WWW: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 261082372
+420 261083853
Address: Vídeňská 800, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Secretariat: Ing. Beáta Poláková

Assigned contacts

Anton Jan +420 261083227
Bartošovská Eva +420 261083213
Černovská Markéta +420 261083225
Drösslerová Marie +420 261082115
Heribanová Lucie +420 261083227
Horažďovský Pavel +420 261083104
Hoznauerová Lucie +420 261082142
Hricíková Ivana +420 261083371
Hytych Vladislav +420 261083312
Kopecká Emília +420 261082252
Kotrbová Jana +420 261082142
Koziar Vašáková Martina +420 261082372
Perná Zuzana +420 261006363
Poláková Beáta +420 261083853
Stehlík Luděk +420 261082576
Šterclová Martina +420 261083142
Tašková Alice +420 261083218
Tóthová Zuzana +420 261082312
Žáčková Pavla +420 261082142