1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 540
Name: 4th Department of Medicine Department of Gastroenterology and Hepatology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://int4.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224962506
Fax: +420 224923524
Address: U Nemocnice 2, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Secretariat: Ilona Bublová, Ing. Markéta Stará

Assigned contacts

1  2  3  >>

Meisnerová Eva +420 224962475
Mengerová Jana +420 224963345
Kocík Miroslav +420 224962504
Tvrzická Eva +420 224964299
Žák Aleš +420 224962506
Švestka Tomislav +420 224962580
+420 224962479
Dolejší Mojmír +420 224966382
Zeman Miroslav +420 224962505
+420 224962092
Eichlerová Stanislava +420 224962481
Fliegelová Marcela +420 224963317
Goričan Karel +420 224962520
+420 224962504
Lukáš Karel +420 224962093
Brůha Radan +420 224962489
+420 224962533
+420 224962580
Novotný Aleš +420 224962427
Bublová Ilona +420 224963346
Dvořák Miloš +420 224966682
Krechler Tomáš +420 224966495
+420 224966699
Dražná Eva +420 224962485
+420 224966448
Novák František +420 224962516
+420 224962869
Kunešová Marie +420 224962506

1  2  3  >>