1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 922
Name: Centre for Practical Applications Support and Spin-off Companies of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: http://cps.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224968574
Fax: +420 224910471
Address: Studničkova 7, Praha
Head of Department: doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Assigned contacts

Hána Karel +420 224968575
+420 224965852
+420 224965852
Kašpar Jan +420 224968577
+420 224965852
+420 224965852
Mužík Jan +420 224968574
Janatová Markéta +420 224968574
Smrčka Pavel +420 224968576
Fiala Dominik
Pětioký Jakub +420 224968574
Vítězník Martin +420 224968574
Nekola František +420 224968574
Vlasáková Martina