1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 922
Name: Dean's Office: Centre for Practical Applications Support and Spin-off Companies
Email:
WWW: http://cps.lf1.cuni.cz
Phone: +420 224 968 574
Fax: +420 224 910 471
Address: Studničkova 7, Praha 2 - Albertov, 120 00
Head of Department: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Assigned contacts

Caithaml Vít +420 224968574
Hána Karel +420 224968575
+420 224965852
Holubová Anna +420 224968574
Janatová Markéta +420 224968574
Jedličková Petra
Jeřábek Jaroslav +420 224436804
Kašpar Jan +420 224968577
+420 224965852
Kučera Lukáš +420 224359891
Lincová Klára +420 224968574
Mužík Jan +420 224968574
Pětioký Jakub +420 224968574
Pilátová Kateřina +420 224968574
Possoltová Jitka +420 224359891
Průcha Jaroslav +420 224968574
Smrčka Pavel +420 224968576
Středa Leoš +420 224968574
Šedivcová Milada Luisa +420 224968574
Veselý Tomáš +420 224968574
Vítězník Martin +420 224968574