1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 730
Name: Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery First Faculty of Medicine Charles University and University Hospital Motol
Email:
WWW: http://orl.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224434301
Fax: +420 224434319
Address: V Úvalu 84, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Secretariat: Renáta Kodetová

Assigned contacts

1  2  >>

Balatková Zuzana +420 224434301
Bandúrová Veronika +420 224965872
Betka Jan +420 224434301
+420 224434300
Betka Jaroslav +420 224434391
Bonaventurová Markéta
Bouček Jan +420 224434357
Fík Zdeněk +420 224965872
+420 224434392
Kalfeřt David +420 224434301
Kalitová Petra
Klozar Jan +420 224434303
Kluh Jan +420 224434391
Kodetová Renáta +420 224434311
+420 224434301
Koucký Vladimír +420 224434301
Laštůvka Petr +420 224434391
Lazák Jan +420 224434301
Lukeš Petr +420 224434394
Matyášek Michal +420 224434301
Mikulášová Monika +420 224434301
+420 224434311
Novák Štěpán +420 224965780
Plzák Jan +420 224434394
+420 224434301

1  2  >>