1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 850
Name: Department of Infectious and Tropical Diseases of the 1st Faculty of Medicine and Bulovka Hospital (FNB)
Email:
WWW: http://infekce.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 266082472
+420 266082717
Fax: +420 266082717
Address: Budínova 2, Praha
Secretariat: PhDr. Božena Zachovalová

Assigned contacts

Aster Viktor +420 266082701
Fleischhans Lukáš +420 266082703
Jedličková Dora +420 266082711
Jilich David +420 266082706
Králíčková Barbora +420 266082716
Lhoťan Jakub +420 266082715
Richterová Lenka +420 2660086042
Rozsypal Hanuš +420 266082472
Šram Kryštof
Veselý Dan
Zachovalová Božena +420 266082717