1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 906
Name: Personnel Department of the 1st Faculty of Medicine
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-personalni-oddeleni
Phone: +420 224964254
Address: Kateřinská 32, Praha 2
Head of Department: Eva Janovská

Assigned contacts

Halamová Hana +420 224964126
Janovská Eva +420 224964256
Mrázová Jitka +420 224964257
Petržílková Marta +420 224964618
Tanglová Tereza +420 224964619
Vilímková Hana +420 224964253