1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 110
Name: Institute of Anatomy, First Faculty of Medicine, Charles University
Email:
WWW: http://anat.lf1.cuni.cz/internet.htm
Phone: +420 224 965 780
Fax: +420 224 965 770
Address: U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00
Head (of department): prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Secretariat: Dita Procházková Königová

Assigned contacts

1  2  3  4  >>

Babičová Michaela +420 224965751
Bandúrová Veronika +420 224965872
Bátěk Šimon +420 224965751
Bednářová Jana +420 224965710
Blažková Tereza +420 224965751
Bobková Barbara +420 224965751
Česal Karel +420 224965708
Doležal Marek +420 224965780
Druga Rastislav +420 224965823
Dudová Zuzana
Dvořánková Barbora +420 224965777
+420 325873021
+420 224965820
Eliška Oldřich +420 224965752
Fík Zdeněk +420 224434392
+420 224965872
Filouš Pavel +420 224965817
Freislebenová Pavlína +420 224965780
Fröhlich David +420 224965751
Gotovtsev Timofey +420 224965980
Gregorovičová Martina +420 224965941
Grim Miloš +420 224965769
Halata Zdeněk +420 224965757

1  2  3  4  >>