1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 861
Name: Department od Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and Military University Hospital Prague
Email:
WWW: https://uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=102
Phone: +420 973 203 097
Fax: +420 973 203 073
Address: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
Head (of department): prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Secretariat: Daniela Kamínová

Assigned contacts

1  2  >>

Bortlík Martin +420 973203097
+420 224966445
Bunganič Bohuš +420 973203097
Csomor Ján +420 973203065
Daněk Josef +420 973203097
Drbalová Karolína +420 973203097
Franeková Lenka +420 973203135
Frič Přemysl +420 973203079
Grega Tomáš +420 973203097
Hajšl Martin +420 973203051
Hnátek Tomáš +420 973203097
Huschinová Jaroslava +420 973203061
Jirkovská Jarmila +420 973203097
Kameník Libor +420 973203039
Kamínová Daniela +420 973203097
+420 973203073
Kmochová Klára +420 973203097
Košťálová Kateřina +420 973203097
Kotík Ilja +420 973203091
Kubíčková Kristýna +420 973203097
Malý Martin +420 973203097
Minárik Marek +420 973203097

1  2  >>