1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 861
Name: Department of Medicine of the 1st Faculty of Medicine and Military University Hospital Prague (ÚVN)
Email:
WWW: https://uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=102
Phone: +420 973203097
Fax: +420 973203073
Address: U Vojenské nemocnice 1200, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Secretariat: Daniela Kamínová

Assigned contacts

1  2  >>

Bortlík Martin +420 973203097
+420 224966445
Brodyuk Nadija +420 973203097
Břížďalová Blanka +420 973203097
Bureš Jan +420 973203097
Burger Tomáš +420 973203097
Csomor Ján +420 973203065
Daněk Josef +420 973203097
Drbalová Karolína +420 973203097
Franeková Lenka +420 973203135
Grega Tomáš +420 973203097
Hajšl Martin +420 973203051
Hříbek Petr +420 973203097
Janíčková Žďárská Denisa
Kameník Libor +420 973203039
Kamínová Daniela +420 973203097
+420 973203073
Kmochová Klára +420 973203097
Kočí Karolina +420 973203097
Kosák Mikuláš +420 224962919
Košťálová Kateřina +420 973203097
Koula Michal +420 973203097

1  2  >>