1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 918
Name: Economic Department of the 1st Faculty of Medicine
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/kontakty-11520
Phone: +420 224964375
Address: Kateřinská 32, Praha
Economist of the Faculty: Ing. Dana Mesteková

Assigned contacts

Hejsková Vladimíra +420 224964208