1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 903
Name: Dean's Office: Secretariat
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-sekretariat
Phone: +420 224 964 237
+420 224 963 015
Address: Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Secretary of the Faculty: Ing. Eva Soubustová, MBA
Secretariat: Alena Holubová, Jana Nováková

Assigned contacts

Hájková Květoslava +420 224964213
+420 224964222
Holubová Alena +420 224964237
+420 224916731
Houba Matouš +420 602632370
+420 224964366
Kučera Tomáš +420 224968130
Matušková Zdeňka +420 224964213
+420 224964222
Nováková Jana +420 224964350
Soubustová Eva +420 224964173
+420 224916731
Trojan Pavel +420 607604175
+420 224964235
+420 224922728
Žáková Eva +420 606248810
+420 224964189