1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 903
Name: Secretariat of the 1st Faculty of Medicine
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-sekretariat
Phone: +420 224963015
+420 224964237
Address: Kateřinská 32, Praha
Secretariat: Silvie Dvořáková

Assigned contacts

Adlerová Eva +420 224964319
Dvořáková Silvie +420 224964237
Fussgänger Tereza +420 224964173
Klíma Karel +420 224962729
Štefan Miroslav +420 224964310